Artystyczna Fotografia Szkolna (AFS)

I. AFS podlega ochronie prawnej

Artystyczna Fotografia Szkolna (AFS) to zestaw cech zdjęć szkolnych opracowany przeze mnie i moich współpracowników w ciągu ostatnich 3 lat.
Format AFS cechuje m.in.:

    1. - planowe wykorzystanie gestu i układu ciała,
    2. - rozmieszczenie kompozycyjne grupy z podziałem na cztery plany i wyznaczonymi rolami podgrup oraz interakcjami między osobami,
    3. - wykorzystanie kilku kompletów wcześniej opracowanych rekwizytów i scenografii,
    4. - użycie oświetlenia studyjnego w celu wydobycia piękna i głębi psychologicznej modela.

Do tego formatu fotograficznego nabyłam autorskie prawa majątkowe od wszystkich osób, które wniosły swoje wkłady. Opracowanie zawierające materiał słowny i graficzny, stanowiące szczegółowy opis formatu, zdeponowałam listownie w warszawskiej kancelarii prawniczej w dniu 6 marca 2018 r.
Postanowiłam chronić prawnie AFS ponieważ jest to dorobek olbrzymiej pracy włożonej w stworzenie tego formatu. Format AFS stanowią rozpoznawalne cechy mojej fotografii szkolnej, które tylko są w zależności od cech osobistych uczniów i nauczycieli różnie uzupełniane w przypadku poszczególnych szkół. Nabycie autorskich praw majątkowych do formatu AFS było kosztowne zarówno materialnie, jak i organizacyjnie.


II. Do Szanownego Kolegi Profesjonalnego Fotografa

Jeśli chcesz robić zdjęcia w oparciu o format AFS, zgłoś się proszę do mnie!
Chętnie podejmuję współpracę z fotografami i umożliwiam im korzystanie ze swojego dorobku. Proszę nie korzystaj jednak z formatu AFS bez mojej zgody, tzn. nie próbuj ściśle i szczegółowo naśladować cech zdjęć wykonywanych przez moich fotografów w oparciu o format AFS. Będę na to reagowała zarówno w sferze prawnej, jak i biznesowej, ponieważ uważam to za korzystanie z mojej renomy, do której doszłam przygotowawszy w oparciu o AFS realizacje dla szeregu najbardziej prestiżowych szkół w Warszawie.
Chciałabym zostać w tym punkcie dobrze zrozumiana.
Nie chodzi mi o to, że nie możesz wykorzystać pojedynczego rekwizytu z puli moich rekwizytów lub poprosić pojedynczego dziecka, żeby podniosło rękę w geście zgłoszenia się do odpowiedzi w górę. Chodzi mi o to, że nie możesz korzystać jednocześnie z rekwizytów, którymi się posługuję w ramach AFS, gestów objętych AFS, specyficznego dla AFS sposobu ustawienia grup, podobnych do moich tabliczek klas i szkoły, podobnego do mojego tła itd. jednocześnie nie wykazując się żadną własną inwencją.
Innymi słowy nie możesz wziąć za wzór moich zdjęć i starać się je możliwie wiernie naśladować w miejsce posługiwania się własną inwencją twórczą i własnym profesjonalizmem. Jeśli podobają Ci się moje zdjęcia, luźno inspiruj się nimi! Nie naśladuj ich jednak niewolniczo lub – jeśli podobają Ci się tak bardzo, że właśnie dokładnie tak chcesz fotografować klasy szkolne – podejmij współpracę ze mną!
Innymi słowy, jeśli moje prace są dla Ciebie inspiracją, a nie chcesz wchodzić ze mną w konflikt, oczekuję i proszę, że Twoje wykonania możliwie bardzo będą się różniły od moich, a nie były ich opracowaniem i naśladownictwem.


III. Do Dyrektorów Szkół i Rad Rodziców

Pracując dla Was i Waszych dzieci korzystam z opisanego w pkt 1 swojego dorobku. Jednocześnie uchylam Wam w sposób bardzo istotny rąbka tajemnicy, co do cech formatu AFS. Dostajecie ode mnie setki zdjęć, które – wzięte razem – ułatwiłyby dotarcie do cech formatu AFS. Zanim zlecicie mi pracę, opowiadam Wam o formacie AFS i pokazuję przykłady swoich zdjęć.
Prosiłabym, żebyście zaakceptowali, że przekazuję Wam te informacje, ponieważ chciałabym z Wami współpracować i przygotować piękne zdjęcia dzieci w oparciu o format AFS. Jednak proszę o unikanie sytuacji, w której nie dochodzi do takiej współpracy, a w jej miejsce przekazujecie pozyskane ode mnie informacje innemu fotografowi zlecając mu przygotowanie zdjęć „takich, jak Comostudio”.
W takiej sytuacji nie tylko czuję się potraktowana nie fair, ale też będę w stosunku do takich fotografów reagowała chroniąc format AFS. W mojej ocenie ten format nie może być przedmiotem ścisłego naśladownictwa. Jeśli więc wybieracie innego fotografa niż moi fotografowie, proszę, żeby pracował on w oparciu o swoje standardy przygotowując zdjęcia według własnej inwencji, w miejsce mniej lub bardziej niewolniczego naśladowania mojego formatu.